4 בפברואר 2020
שטראוס קפה

יום האישה הבינלאומי : חוות קפה בבעלות נשים

נשים מגדלות קפה

 

איך תומכים בעצמאות כלכלית לנשים, מישראל ועד קולומביה, אפילו לפני הקפה של הבוקר?

More than a cup – כך נקראת הפעילות של שטראוס קפה שתומכת בהעצמת נשים בעלות חוות קפה ברחבי העולם. הנשים בקונגו, אל סלבדור, הונדורס, ויטנאם, אוגנדה וקולומביה שואפות לעתיד טוב יותר עבור ילדיהן ולכן חברו לארגונים מקומיים ולשטראוס קפה ואלו מסייעים להן באמצעות ליווי פיננסי וטכנולוגי לייצר הכנסה קבועה ובטוחה. יום האישה הבינלאומי הוא הזדמנות מצוינת להציץ לעולמן של הנשים שדואגות לפרנסתן ולעתיד ילדיהן.

דווקא במדינות שמרניות כמו קונגו, ויאטנם וקולומביה, צומחות בשנים האחרונות חוות קפה המנוהלות על ידי נשים. גידול הקפה מספק להן הזדמנות ראשונה לעצמאות כלכלית ומניב רווחים אותם הן יכולות להשקיע בבריאות, בחינוך ובבניית עתיד טוב יותר לילדיהן.

כשנשים אחראיות להכנסה הביתית 90% ממנה מושקעים במשפחה בהשוואה ל30-40% שמשקיעים גברים. 15% מחוות הקפה בעולם הן בבעלות נשים בזמן ש 70% מהעבודה בשדות נעשית על ידי נשים

כ- 300 נשים מאזור חוילה שבקולומביה משתתפות בפרויקט, במסגרתו קיבלו סיוע מגוון הכולל משטח ייבוש חדש, ציוד, תשתית והדרכה. בזכות התמיכה, איכות הקפה בחוות משתפרת, בהשוואה לחוות אחרות. קטיף הקפה נערך בחודשים אוגוסט עד אוקטובר ושטראוס קפה רוכשת את הקפה מהחוות המשתתפות בפרויקט. הרווחים מושקעים בחינוך, בהכשרה, בתשתיות ובמשפחות. בזכות כל אלה המעמד של הנשים עולה ואי השוויון החברתי באזור יורד. הפעילות בקולומביה מתקיימת בשיתוף ארגון Coocentral, קואופרטיב שהקו המנחה שלו הוא "משפחה גדולה למען יצרני קפה, המחויבת לפיתוח האזור".

בואו להכיר את הנשים שמאחורי הקפה…

מדינהקונגו
אזורהאי איג'וויאגם קיוומזרח קונגו
ארגוןRebuild Women Hope
במה אנו תומכיםבנייה וחידוש תחנות שטיפההדרכה עונתית באגרונומיה
כמה נשים1200
קטיף קפהפברוארמאי
ועוד משהוהקו המנחה של הארגון הוא "בנייה מחדש של רוח האישה היא בנייה מחדש של רוח המדינה"

נתוני קונגו

מדינההונדורס
אזורלה פאס
ארגוןComucap
במה אנו תומכיםמכונת ייבוש מכניתליווי של איש פיננסים ובקרה
כמה נשים286
קטיף קפהינוארפברואר
ועוד משהוכל הילדים של הנשים החברות בCOMUCAP הולכים לבית ספרהישג מרשים שאינו נפוץ בחלק זה של הונדורס

נתוני הונדורס

מדינהוייטנאם
אזורמחוז לאם דונג
במה אנו תומכיםמכונות עיבוד (מכונות קילוף), שתילת עצי פרי בעלי ערךתמיכה ישירה בארגון הנשים לתכניות עבודה בקואופרטיב תוך טיפוח יכולותיהן
כמה נשים300
קטיף קפהאוקטוברדצמבר

ועוד משהורוב הנשים אלמנותרווקותבנות מיעוטים ומגיעות ממשפחות עניות

נתוני וייטנאם

מדינהקולומביה
אזורחוילה
ארגוןCoocentral
במה אנו תומכים: משטח ייבוש חדשציודתשתית והדרכה
כמה נשים300
קטיף קפהאוגוסטאוקטובר
ועוד משהוהקו המנחה של הקואופרטיב הוא "משפחה גדולה למען יצרני קפההמחויבת לפיתוח האזור"

נתוני קולומביה

מדינהאל סלבדור
אזורלה ליברטד
ארגוןSiglo XI – קבוצת משנה
במה אנו תומכיםסיוע בהקמת קואופרטיב קטן של נשיםחבילה חקלאית – שתילה ועיבודבניית מרכז איסוףעידוד יזמות נשים,פתיחת בית קפה עם  מכונת קלייה קטנה
כמה נשים25
קטיף קפהאוקטוברנובמבר
ועוד דבר אחדהאזור סבל מחלודת הקפהמחלה הפוגעת בצמחבצורת ממושכת וניהול חקלאי כושל

נתוני אל סלבדור

מדינהאוגנדה
אזורהר אלגוןהנילוס המערבי
במה אנו תומכיםציוד חקלאי קטן (הפרדת הפולים מהפרימכונת ייבושדשניםלמשקי בית
כמה משקי בית1400
קטיף קפהאוקטוברינואר
ועוד משהוהציוד הוענק כפרס על יישום תכנית הדרכה בהחלטה משותפת של משקי הבית

נתוני אוגנדה